Prvé tohtoročné číslo časopisu E- Športinform

Z národného športového centra nám zaslali prvé tohtoročné číslo časopisu E- Športinform.

 

 

Archív všetkých vydaní časopisu je k dispozícii na internetovej stránke Národného športového centra http://www.sportcenter.sk/stranka/e-sportinform