Otvorenie kurzu – poď sa učiť lietať

Ak sa chceš stať pilotom bezmotorového lietadla musíš na začiatok spĺňať niekoľko požiadaviek.

  • vek minimálne 14 rokov ( samostatný let môžeš absolvovať po dovŕšení 16 rokov)
  • súhlas zákonných zástupcov ak si nedovŕšil vek 18 rokov .
  • trestná bezúhonnosť (čistý register trestov)
  • zdravotná spôsobilosť min. triedy II
  • Po splnení uvedených požiadaviek budeš zaradený do výcvikového kurzu v našom Aeroklube. Bude ti vydaná žiacka knižka a tvoja cesta k získaniu preukazu pilota vetroňov môže začať teoretickou výučbou na učebni

V prípade záujmu stačí vyplniť žiadosť na zaradenie do výcviku a zaslať ju na e-mailovú adresu ludek.somol@gmail.com.

Teleón: 0903 513 137