Preškolovanie na Libellu…

 

Počas víkendu (17.-18.06.2017) sa aktívne preškolovalo na ďalší prírastok Glasflügel H-201 Libelle. Aj napriek premenlivému počasiu, ktoré počas víkendu prevládalo sme nedokázali odolať, vytiahli sme Dynamica, poskladali lietadlo, nachystali fotoaparáty a hor sa prvý krát s Libellkou nad Martin. Tak teda v zápisniku pribudol typ H-201 už aj Jánovi, Jurovi a Tomášovi. Toto vzácne lietadlo otestoval aj sám páan pilot Tibor a po všetkých letoch toto éro nieslo vcelku pozitívne ohlasy. Veríme teda, že si tento „Dragonfly“ v Martine nájde uplatnenie. Prinášame fotoreport z preškolovania 🙂